Faq

Jak działa MojMecenas.com?

MojMecenas.com jest pośrednikiem, który pomaga w nawiązaniu relacji pomiędzy Klientem a Mecenasem. Usługi prawne świadczone są przez Mecenasów.

Dlaczego mam zaufać MojMecenas.com?

Mecenasi współpracujący z MojMecenas.com to wyłącznie adwokaci i radcowie prawni z uprawnieniami zawodowymi. Zostali starannie wyselekcjonowani spośród tysięcy radców prawnych i adwokatów działających na rynku w oparciu o kryterium doświadczenia i jakości świadczonych usług.

Co obejmuje bezpłatny kontakt z Mecenasem?

Bezpłatny kontakt z Mecenasem obejmuje do 5 minut jego czasu pracy. Realizowany jest w ustalonej formie (rozmowa, email, chat) i nie jest poradą prawną.

Do czego służy bezpłatny kontakt z Mecenasem?

Mecenas to zaufanie. Mecenas nawiązuje kontakt z Klientem aby w ten sposób zdobyć jego zaufanie i pomóc mu podjąć decyzję odnośnie współpracy.

Do czego służy Porada Prawna?

Porada prawna jest odpowiednikiem pierwszego spotkania Klienta z Mecenasem, w którym Klient po przedstawieniu stanu faktycznego oczekuje wstępnej oceny sytuacji i rekomendacji.

Co obejmuje Porada Prawna?

Porada prawna obejmuje analizę stanu faktycznego sprawy przedstawionej przez Klienta, przedstawienie propozycji rozstrzygnięcia sprawy oraz ewentualne ustalenie wraz z Klientem strategii dalszego działania oraz zakresu dalszej pomocy prawnej. Całość nie może przekraczać 1 godziny pracy Mecenasa.

Co otrzymuję uiszczając opłatę na rzecz MojMecenas.com?

Uiszczając opłatę na rzecz portalu otrzymuję usługę pośrednictwa w nabyciu Porady prawnej od Mecenasa.

Co jeśli Porada Prawna nie mieści się w 1h pracy Mecenasa?

Jeśli Porada prawna przekracza 1h pracy Mecenasa, Klient jest o tym informowany i podejmuje decyzję odnośnie dalszej współpracy. W przypadku rezygnacji z opłaconej Porady otrzymuje zwrot uiszczonej opłaty.

Kto ma dostęp do informacji przekazywanych przez Klienta Mecenasowi?

Informacje, dokumenty, emaile i inne wiadomości przekazywane przez Klienta trafiają bezpośrednio do Mecenasa. Portal MojMecenas.com nie ma dostępu do tych danych i ich nie przetwarza.

Czy moje dane są bezpieczne?

Każdy radca prawny i adwokat obsługujący Klienta podlega korporacyjnym zasadom zapewniającym Klientom poufność i bezpieczeństwo danych.

Co mogę zrobić jeśli jestem niezadowolony z usług Mecenasa?

Najwyższym priorytetem portalu MojMecenas.com jest zapewnienie jakości usług świadczonych przez Mecenasów. Klient niezadowolony z usług powinien złożyć reklamację wysyłając email na adres: reklamacje@mojmecenas.com